Image module
Pensioenplanning

Uw pensioeninkomen kan bestaan uit:

Pensioenopbouw via werkgever(s)

– Kapitaalopbouw in lijfrenteproducten
– Kapitaalopbouw op spaar- en beleggingsrekeningen
– Kapitaalopbouw als zelfstandig ondernemer

Hiernaast ontvangt u een AOW-uitkering van de overheid zodra u de gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Voor de meesten is dat vanaf 67 jaar. Maar die leeftijd kan nog verder oplopen. Het is heel belangrijk dat u weet hoe u er straks voor staat. Als u daar te lang mee wacht dan wordt het lastig of zelfs onmogelijk nog in te grijpen. We zullen er allemaal aan moeten wennen dat we gaan investeren voor pensioenopbouw of pensioenaanvulling.

Dat kan niet zonder een goed doordacht financieel plan. Een dergelijk plan moet onderhouden worden zodat het niet achterloopt bij uw inkomensontwikkeling.

Wij zijn specialist in pensioenplanning. Met een goed en begrijpelijk advies gaan wij u begeleiden naar de gewenste pensioenleeftijd en het inkomen dat u dan nodig heeft. Omdat wij elkaar regelmatig zien kunnen wetswijzigingen, veranderingen in het pensioencontract bij uw werkgever en het pensioenvooruitzicht steeds tijdig worden besproken. Dat geeft u zekerheid en rust.

Neem direct contact met ons op
Image module